Χαρίζονται Χάμστερ.

Discussion in 'Ρίξε Ανακοίνωση' started by Panos04!, Oct 1, 2021.

  1. Panos04!

    Panos04! New Member

    Χαρίζονται δυο χάμστερ 21 ημερών και δυο αγνώστου ηλικίας (και χωριστά και μαζί) . Όποιος ενδιαφέρεται να στείλει στο: [email protected]
    Ο λόγος που χαρίζονται είναι ότι δεν έχω χρόνο να τα περιποιηθώ όλα λόγο πανελληνίων.

Share This Page