Καλοκαιρινό (και όχι μόνο) Tip >>> Dog Crate

Discussion in 'Προτάσεις - Tips' started by gikkat, Aug 23, 2007.

  1. noela

    noela New Member

    Πρόσθεσα χτες φωτογραφίες εδώ όπου μπορεί να δει κανείς πως είναι το πάρκο (crate ή pen) και τις χρήσεις του.
  2. gikkat

    gikkat New Member

Share This Page