καρδερινες!

Discussion in 'Τσίου - Σχετικά με τα πτηνά' started by katerina-nelly, Mar 5, 2012.

  1. katerina-nelly

    katerina-nelly New Member

    Ξέρει κάποιος που μπορώ να βρω καρδερίνα εκτροφης με δαχτυλίδι στη Θεσσαλονίκη;;

Share This Page