Νεα Ιωνία- Αλσούπολη

Discussion in 'Πρόσθεσε το Pet Shop που δε πουλάει ζώα!!' started by twinky, Nov 3, 2009.

  1. twinky

    twinky New Member

    Επί της Καποδιστρίου. Δεν έχει όνομα ακόμα αλλά ο ιδιοκτήτης είναι κατά της πώλησης ζώων.

Share This Page