ΠΡΟΣΟΧΗ ΦΟΛΕΣ: Μαρούσι, Μελίσσια, Άλσος Συγγρού!

Discussion in 'Ρίξε Ανακοίνωση' started by Xotikouli, Jun 3, 2009.

  1. Xotikouli

    Xotikouli New Member

    Τουλάχιστον 3 σκυλιά έχουν χάσει τη ζωή τους στις παραπάνω περιοχές...

    Δεν γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες, με ειδοποίησε με μήνυμα φίλος που μένει στο Μαρούσι και θεώρησα σωστό να το μεταφέρω για να προσέχουν όσοι κυκλοφορούν εκεί (αλλά και παντού έτσι όπως πάμε!)

Share This Page